Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

  Editör

 • 2016 - Devam Ediyor Research in Educational Administration & Leadership

  Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği

  Başkan Yardımcısı

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2019 - Devam Ediyor Higher Education Research Grup

  http://herg.eds.metu.edu.tr/

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Turkey