Başarılar & Tanınırlık

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 493

h-indeksi (WOS): 14

Davetli Konuşmalar

  • Aralık 2018 Arkeometrik Çalışmalarda Petroloji ve Jeokimyanın Kullanımı

    Seminer

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye