Araştırma Alanları

  • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

  • Oşinografi

  • Kimyasal Oşinografi

  • Biyojeokimyasal Döngüler

  • Deniz Kirliliği

  • Mühendislik ve Teknoloji