Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karl popper's architectural legacy: An intertextual reading of collage city

Metu Journal of the Faculty of Architecture, cilt.33, sa.1, ss.107-119, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Context Debate: An Archaeology

Architectural Theory Review, cilt.20, sa.2, ss.266-279, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An inquiry on the architecture of the open cities in the age of planetary urbanization

EAAE-ARCC International Conference, Valencia, İspanya, 11 - 14 Kasım 2020

Kentleşmeye karşı Kent: Ankara Kent Çeperi üzerine bir Çalışma

5. Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020

Bütünleşik Bir Mimari Tasarım Aracı Olarak Bağlam

MİTA 2018 Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlerin Geleceği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2018, ss.366-383

(Architectural) Theory as Criticism: An Archaeology of the Context-Debate

This Thing Called Theory, 12th AHRA International Conference, Leeds, İngiltere, 19 - 21 Kasım 2015

An Assessment on the Ethical Content of Architecture through ‘Tradition and Utopia’: Revisiting the Ideas of Colin Rowe and Karl Popper

Autonomy Reconsidered: Ethics in Architecture, Urbanism, and Landscape Architecture, 2nd ISPA International Conference, Rotterdam, Hollanda, 9 - 11 Temmuz 2014

An Inquiry into Architectural Contextualism

Site-Specific: Ortsbezug in der Architektur, Munich, Almanya, 8 - 10 Kasım 2013, ss.10

Assessment of Urban Performance in Computation Design Environment

Proceedings of the METU 1st International Graduate Research Symposium, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2010, ss.315-320

Revisiting Urban Parks: Urban Publicness of the Republican Ethos, Ankara

Space, Place, and Environment: Historical Approaches, Kolding, Danimarka, 06 Mart 2010

Mimari Tasarım Eğitimine Bütünleyici Bir Yaklaşım: Kentsel Mimari

Mimari Tasarım Eğitimi '09: "Bütünleşme", İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Haziran 2009, ss.208-216

Mimarlığın Kimlik Sorunsalında Farklı Birliktelik İlişkileri Üzerine Bir Okuma

2. Ulusal Genç Mimarlar Buluşması, Antalya, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Reclaiming Context: Between Autonomy and Engagement

Site Matters: Strategies for Uncertainty Through Planning and Design, Andrea Kahn and Carol J. Burns, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.26-37, 2020

Mimari Bağlamsalcılık Tartışmasına Bir Bakış: 1950-1980

Mimari Bağlamsalcılık , Ülkü Özten,Hakan Anay, Editör, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.62-77, 2017

Displacements and Notes on Searching the Architecture of the Placeless

Architectural Research Addressing Societal Challenges, Manuel Couceiro da Costa,Filipa Roseta,Joana Pestana Lages,Susana Couceiro da Costa, Editör, CRC, New York , London, ss.1093-1098, 2017

ODTÜ Mimari Tasarım Stüdyoları

CODEX: Mimarlık Kitaplığı I, Levent Şentürk,Hakan Anay, Editör, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.26-34, 2011