Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Slippage Estimation of a two wheeled Mobile Robot using Feedforward Deep Neural Network

ICCAMMEN 2018, 1st International Conference on Advances in Mechanical and Mechatronics Engineering, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018