Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2020 Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Radyolojide Yapay Zeka Toplantısı

    Davetli Konuşmacı

    Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 352

h-indeksi (WOS): 9