Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MODELING NATURAL GAS PRICES VOLATILITY

Alphanumeric Journal, cilt.2, sa.1, ss.1-12, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

12-18 Yaş Arası Çocuklarda Sorunlu İnternet Kullanımı

Bağımlılık Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.61-71, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Bağımlılık Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.119-132, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.41-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)