Araştırma Alanları

  • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği

  • Sinyal İşleme

  • Algılayıcı Dizileri İçin Sinyal İşleme

  • Çokluortam

  • Konuşma Analizi ve İşleme Teknikleri

  • Sinyal İşleme Kuramı ve Metotları

  • Mühendislik ve Teknoloji