Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Subject Based Bibliometric Analysis: A Review of Information Science Discipline

International Conference on Information Management and Processing (ICIMP), London, Kanada, 12 - 14 Ocak 2018, ss.73-76 identifier