Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Aralık 2018 Gri – Olmayan Gaz ve Gri – Olmayan Parçacık Etkilerinin Akışkan Yataklı Yakıcılarda Modellenmesi

    Mustafa Parlar Vakfı

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 322

h-indeksi (WOS): 9