Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2007 - 2017 Araştırma Görevlisi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Karadeniz Ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi