Araştırma Alanları

  • Su Ürünleri

  • Balıkçılık

  • Deniz Biyolojisi

  • Çevre Biyolojisi

  • Ekoloji

  • Hayvanların Ekolojisi

  • Biyolojik Oşinografi

  • Biyodemografi