Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - 2014 Araştırma Görevlisi

    Niğde Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

  • 2010 - 2014 Araştırma Görevlisi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli)