Araştırma Alanları

 • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

 • Gaz Kontrolü

 • Su Kirliliği ve Kontrolü

 • Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü

 • Polimer Teknolojisi

 • Çevre Teknolojileri

 • İnorganik Teknolojiler

 • Yakıtlar ve Yanma Teknolojileri

 • Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

 • Kataliz ve Katalitik Süreçler

 • Kaplama Teknolojileri

 • Nanomalzemeler