Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçe Romanlarda Toplumsal Cinsiyet ve KadınPsikolojisinin Sosyal Temsilleri

Nesne Psikoloji Dergisi, cilt.6, sa.13, ss.439-464, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuğun Sosyal Temsiline Keşifsel Bir Bakış

III. Sosyal Psikoloji Kongresi, Türkiye, 20 - 21 Aralık 2019

The Relation of Coping with Stress Styles and Psychological Wellbeing

Euroasian Conference on Language and Social Sciences, 26 - 28 Nisan 2019

Çatışan Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Olumlu Sosyal Temsiller

20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

Mal Varlığına Yönelik Tutumlar Ölçeğinin Oluşturulması

Euroasian Conference on Language and Social Sciences, 29 Eylül - 01 Ekim 2017

Mathematical Modeling and Approximation of Gene Expression Patterns

Annual International Conference of the German-Operations-Research-Society, Tilburg, Hollanda, 1 - 03 Eylül 2004, ss.280-287 identifier