Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mathematical Modeling and Approximation of Gene Expression Patterns

Annual International Conference of the German-Operations-Research-Society, Tilburg, Hollanda, 1 - 03 Eylül 2004, ss.280-287 identifier