Araştırma Alanları

  • Belirsizlik Yönetimi

  • Evrimsel Hesaplama

  • Otomatik Problem Çözümü, Kuram Kanıtlaması ve Mantıksal Nedenleme