Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Simülasyon Kayıtlarının Verimli Saklanması ve İşlenmesi

Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2019

Named Entity Recognition with Conditional Random Fields on Turkish News Dataset: Revisiting the Features

2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Sivas, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Extracting Potentially High Profit Product Feature Groups by Using High Utility Pattern Mining and Aspect Based Sentiment Analysis

High-Utility Pattern Mining, Fournier-Viger P.,Lin JW.,Nkambou R.,Vo B.,Tseng V., Editör, Springer, London/Berlin , Zürich, ss.233-260, 2019