Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

  • Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Su Temini ve Arıtımı

  • Tehlikeli Atıklar Yönetimi

  • Mühendislik ve Teknoloji