Prof.Dr.

ERAY BARAN


Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Eğitim Bilgileri

2003 - 2006

2003 - 2006

Doktora

University of Minnesota, Civil Engineering, Amerika Birleşik Devletleri

1999 - 2003

1999 - 2003

Yüksek Lisans

University of Minnesota, Civil Engineering, Amerika Birleşik Devletleri

1994 - 1999

1994 - 1999

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

Strength and Stability of Prestressed Concrete Pedestrian Bridges under Vehicular Impact

University Of Minnesota

2003

2003

Yüksek Lisans

Effect of Pre-Release Cracks on Prestressed Concrete Bridge Girders

University Of Minnesota

Yabancı Diller

C2 Ustalık

C2 Ustalık

İngilizce

Araştırma Alanları

Yapı Mekaniği, Yapı Stabilitesi, Prefabrikasyon, Bina Türleri (Endüstriyel, Ticari, Kamu, Mesken vb)., Yapı Mühendisliği, Çelik Yapılar, Yapıların Performansı, Betonarme Yapılar, Yapılarda Onarım ve Güçlendirme

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

2014 - 2019

2014 - 2019

Doç.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Doç.Dr.

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

2007 - 2013

2007 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - 2019

2015 - 2019

Bölüm Başkan Yardımcısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

2006 - 2007

2006 - 2007

Yapısal Tasarım Mühendisi

Şirket, Walter P Moore and Associates

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Fundamentals of Steel Design

Lisans

Lisans

Design of Steel Structures

Lisans

Lisans

Prestressed Concrete

Lisans

Lisans

Reinforced Concrete Fundamentals

Lisans

Lisans

Engineering Mechanics II

Lisans

Lisans

Uncertainty And Data Analysis

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Behavior of channel connectors in steel-concrete composite beams with precast slabs

ARIKOĞLU P. , BARAN E. , TOPKAYA C.

Journal of Constructional Steel Research, cilt.172, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

An energy dissipating hold down device for cold-formed steel structures

Pehlivan B. M. , Baran E. , Topkaya C.

Journal of Constructional Steel Research, cilt.166, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Nonlinear Fiber Modeling of Steel-Concrete Partially Composite Beams with Channel Connectors

Ozturk A., Baran E. , Tort C.

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.23, ss.2227-2242, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Strength and stiffness of floor trusses fabricated from cold-formed steel lipped channels

Dizdar C., Baran E. , Topkaya C.

ENGINEERING STRUCTURES, cilt.181, ss.437-457, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Testing and analysis of different hold down devices for CFS construction

Pehlivan B. M. , Baran E. , Topkaya C.

JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH, cilt.145, ss.97-115, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Experimental and numerical analysis of a bolted connection in steel transmission towers

Baran E. , Akis T., Sen G., Draisawi A.

JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH, cilt.121, ss.253-260, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Flexural behavior of lightly and heavily reinforced steel fiber concrete beams

Mertol H. C. , Baran E. , Bello H. J.

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.98, ss.185-193, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Effects of cast-in-place concrete topping on flexural response of precast concrete hollow-core slabs

Baran E.

ENGINEERING STRUCTURES, cilt.98, ss.109-117, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Behavior of steel-concrete partially composite beams with channel type shear connectors

Baran E. , Topkaya C.

JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH, cilt.97, ss.69-78, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Damage in Reinforced Concrete Buildings during the 2011 Van Turkey Earthquakes

BARAN E. , MERTOL H. C. , GÜNEŞ B.

Journal Of Performance Of Constructed Facilities, cilt.28, ss.466-479, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Performance of a Prestressed Concrete Pedestrian Bridge System under Equivalent Static Lateral Impact Loads

Baran E. , Schultz A., French C.

Journal Of Performance Of Constructed Facilities, cilt.27, ss.450-459, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Behavior of cold-formed steel wall panels under monotonic horizontal loading

Baran E. , Alıca Ç.

JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH, cilt.79, ss.1-8, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Flexural Strength Design Criteria for Concrete Beams Reinforced with High-Strength Steel Strands

Baran E. , Arsava T.

ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, cilt.15, ss.1781-1792, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

An experimental study on channel type shear connectors

Baran E. , TOPKAYA C.

JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH, cilt.74, ss.108-117, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Pull-out behavior of prestressing strands in steel fiber reinforced concrete

BARAN E. , AKIŞ T., YEŞİLMEN S.

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.28, sa.1, ss.362-371, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Experimental Determination of Resistance Characteristics of Support Details Used in Prestressed Concrete Bridge Girders

Baran E. , Rohne R., French C., Schultz A.

Journal Of Bridge Engineering, cilt.14, ss.319-326, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Behavior of girder floor beam connections in prestressed concrete pedestrian bridges subjected to lateral impact loads

Baran E. , Schultz A., French C.

Journal Of Structural Engineering-Asce, cilt.133, ss.1670-1681, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

Analysis of the flexural strength of prestressed concrete flanged sections

Baran E. , Schultz A., French C.

PCI JOURNAL, cilt.50, ss.74-94, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Hibrit Bir Önüretimli Beton Kiriş-Kolon Bağlantısı

Baran E. , Baran M., Kurtoğlu M.

Türkiye Prefabrik Birliği Beton Prefabrikasyon Dergisi, sa.107, ss.16-27, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

ANALYSIS AND DESIGN OF PRECAST BEAM-TO-COLUMN CONNECTIONS UNDER CYCLIC LOADING

Mahamid M., Baran E. , Torra-Bilal I., Bilal K.

17th World Conference on Earthquake Engineering, Sendai, Japonya, 13 - 18 Eylül 2020, ss.1-12

2018

2018

NUMERICAL MODELING OF COLD-FORMED STEEL SHEAR WALLS WITH WOOD-BASED SHEATHING UNDER LATERAL LOADING

Topcuoğlugil Y., Baran E. , Topkaya C.

13th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

2018

2018

BEHAVIOR OF HOLD DOWN DEVICES USED IN CFS CONSTRUCTION

Pehlivan B. M. , Baran E. , Topkaya C.

13th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

2016

2016

Improvement of Mechanical Performance in Different Concrete Applications through Use of Steel Fibers

BARAN E. , MERTOL H. C. , AKIŞ T.

Sustainable Construction Materials and Technologies Conference, 7 - 11 Ağustos 2016 identifier

2012

2012

AN EXPERİMENTAL STUDY ON A HYBRİD PRECAST CONCRETE BEAM-COLUMN CONNECTİON

Baran E. , Baran M., Kurtoğlu M.

10TH INTERNATİONAL CONGRESS ON ADVANCES İN CİVİL ENGİNEERİNG, Ankara, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2012, ss.1-10

Bilirkişi Raporları

2019

2019

Kule Vinç

Baran E.

Pi Makina, ss.25, Ankara, 2019

Patent

2017

2017

Enerji Sönümleyici Bağlantı Aparatı

Patent

Tescil İçin Başvuru Yapıldı, Buluşun Başvuru Numarası: 2017/04580 , İlk Tescil;

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Türk Yapısal Çelik Derneği Çelik Yapılar Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Yönlendirme Komisyonu

Üye

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

CIGRE Türkiye B2 Havai Hatlar Komitesi

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2020

Temmuz 2020

Teknopark

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

ENGINEERING STRUCTURES

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - A APPLİED SCİENCES AND ENGİNEERİNG

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Teknopark

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Teknopark

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

TÜBİTAK Projesi

3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Şubat 2019

Şubat 2019

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

ENGINEERING STRUCTURES

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

ENGINEERING STRUCTURES

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

ACI STRUCTURAL JOURNAL

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

ACI STRUCTURAL JOURNAL

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

THIN-WALLED STRUCTURES

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

ENGINEERING STRUCTURES

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

THIN-WALLED STRUCTURES

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

ENGINEERING STRUCTURES

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

THIN-WALLED STRUCTURES

Hakemli Bilimsel DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 212

h-indeksi (WOS): 8