Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Coffee House as a Place of Learning: A Phenomenological Study of Students’ Studying Experiences at Coffee Houses

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 2017, Marmaris, 26 - 28 Ekim 2017