Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2 AminoDMAP ve Kinin Temelli Bifonksiyonel Organokatalizörler ile 1 Nitropropanın Nitroolefinlere Enantiyoseçici Michael Katılması

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 20 - 22 Mart 2015