Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - 2023 Araştırma Görevlisi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü