Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bolsonaro'nun Futbolcuları

Socrates , no.45, pp.118-121, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Rio 2016: Bir Dışlama Hikâyesi

Socrates , no.17, pp.22-27, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Latin Amerika Solu Nereye?

Birikim , no.323, pp.98-112, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Latin Amerika Solu Üzerine Notlar

Birikim , no.285, pp.23-33, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Yeni-Kalkınmacı Modelde Doğanın Temellükünün Sınırları: Brezilya Amazonları Örneği”

17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 February 2023, pp.265-266

Latin Amerika Solunu Anlamak: İmkan ve Sınırlılıklar

Siyasi İlimler Türk Derneği I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 September 2022, pp.75-76

The Rise and Fall of Authoritarian Populism in Brazil and the US

Historical Materialism Istanbul Conference 2022 Systemic Fragilities and Counter-Strategies, İstanbul, Turkey, 15 - 17 April 2022

COVID-19 Pandemisi ve Otoriter Popülizmin Çıkmazları: ABD ve Brezilya Örnekleri

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi V Uluslararası Sistemin Yeni Krizi: COVID-19 Pandemisi, Ankara, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.208-211

Transnational Capitalist Class Formation and a Neo-Gramscian Critique of the Global South Literature

Gramsci Conference 2015, PAST AND PRESENT. Philosophy, Politics, and History in the Thought of Gramsci, London, England, 18 - 19 June 2015

Water Conflicts in New and Old World: Case Studies from Bolivia, South Africa and Turkey

XVI. FIEALC Congress 2013: “El Viejo Mundo y El Nuevo Mundo en la Era del Diálogo”, Antalya, Turkey, 8 - 11 October 2013, pp.615-629

“The ‘Other Campaign’ and ‘Other Possibilities’ for the Mexican Left”

7th ECPR General Conference, Bordeaux, France, 4 - 07 September 2013

Books & Book Chapters

“Cumhuriyeti Kılıçla Yönetmek”: Teori ve Pratikte Bolivarcı Cumhuriyetçilik

in: CUMHURİYETÇİLİK VE CUMHURİYETLER Düşünceyi Derinleştirmek, Pratiği Sorgulamak, Selman Saç, Editor, Nika Yayınevi, İstanbul, pp.363-384, 2023

Brezilya'da Sermayenin Ulusaşırı Birikim Süreçleri ve Alt-emperyalist Gelişme

in: Eleştirel Uluslararası Politik Ekonomi 2: Bölgesel Dinamikler, YELDA ERÇANDIRLI,FARUK YALVAÇ, Editor, Nika Yayınevi, İstanbul, pp.335-366, 2021

Venezuela'da Post-Neoliberalizm: Bolivarcı Devrim Sürecinin Kazanım ve Sınırlılıkları

in: Dünyanın Ters Köşesi Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür, Esra Akgemci,Kazım Ateş, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.237-251, 2020

Monroe Doktrini'nin İzinde: Latin Amerika'da ABD Müdahaleciliğinin Tarihsel Gelişimi

in: Dünyanın Ters Köşesi Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür, Esra Akgemci,Kazım Ateş, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.53-74, 2020

Metrics

Publication

32

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

1