Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis of paracyclophane peptide based semiconductive hydrogels

The Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 21 - 24 Mart 2016

Peptit Bazli İletken Hidrojeller

2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2014