General Information

Institutional Information: Faculty Of Engineering, Department Of Environmental Engineering
Research Areas: Environmental Engineering

Names in Publications: YILMAZEL TOKEL YASEMİN DİLŞAD, Yilmazel Yasemin Dilsad

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

411

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

464

H-Index (Scopus)

10

Project

16

Thesis Advisory

7

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Yasemin Dilşad Yılmazel lisans derecelerini çift anadal mezunu olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği (2007) ve Kimya Mühendisliği (2008) Bölümlerinden almıştır. Yüksek lisans derecesini de yine ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden almış ve eş zamanlı olarak Almanya’daki Stuttgart Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmıştır. Yüksek lisans araştırmaları sırasında anaerobik çürütme prosesi kalıntılarından nütrient gerikazanımı ve katma-değeri olan ürün eldesi üzerine odaklanmıştır. Dr. Yılmazel, 2014 yılında ABD’deki Villanova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden atıksu çamurları ve tarımsal biyokütleler gibi yenilenebilir hammaddelerin fermantasyonu ile hipertermofilik biyohidrojen üretimi konusunda doktora derecesini almıştır. Doktorasını takip eden süreçte Penn State Üniversitesi’nde Dr. Bruce Logan’ın araştırma grubuna doktora sonrası araştırmacı olarak katılmış ve orada mikrobiyal elektrokimyasal yöntemler ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Dr. Yılmazel Ağustos 2016’da ABD’de bulunan Rochester Institute of Technology (RIT) Kimya Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamış ve RIT onun ODTÜ’ye gelmesinden önceki son durağı olmuştur. Dr. Yılmazel Ocak 2018 de ODTÜ’de göreve başlamıştır ve halen Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  Dr. Yılmazel yemek yapmaktan, seyahat etmekten ve klasik müzik dinlemekten keyif almaktadır. Boş zamanlarında ise piyano çalmayı öğrenmektedir.

Contact

Email
dilsad@metu.edu.tr
Web Page
https://avesis.metu.edu.tr/dilsad
Office Phone
+90 312 210 5880
Office
Çevre Muhendisligi No: 105