Araştırma Alanları

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Genel Jeoloji

  • Paleontoloji (Paleobotani, Omurgalı, Omurgasız)

  • Stratigrafi

  • Mühendislik ve Teknoloji