Araştırma Alanları

  • Olasılık Kuramı, Stokastik Süreçler

  • Temel Bilimler