Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Mediator Role of Spousal Self-Disclosure in the Relationship between Marital Satisfaction and Spousal Support

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.18, ss.701-736, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A View of the Symbolic-experiential Family Therapy of Carl Whitaker through Movie Analysis

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, ss.575-586, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Video Modellemenin Psikolojik Danışma Tekniklerinin Öğretilmesinde Kullanılması: Bir Pilot Uygulama

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.8, ss.29-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predicting college student success college engagement and perceived English language proficiency

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.44, ss.229-240, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar