Araştırma Alanları

 • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği

 • Paralel Algoritmalar

 • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

 • Kriptoloji

 • Kuantum Kriptografi

 • Bilgisayar Ağları

 • Cebirsel Geometri

 • Kombinatorik

 • Olasılık Kuramı, Stokastik Süreçler

 • Sayılar Kuramı

 • Sayısal Analiz