Araştırma Alanları

 • Tarımsal Bilimler

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

 • Ormancılık

 • Silvikültür

 • Bitki Sosyolojisi

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyoinformatik

 • Biyoçeşitlilik

 • Çevre Biyolojisi

 • Ekoloji

 • Hayvan Çeşitliliği

 • Hayvan Biyolojisi

 • Hayvan Coğrafyası

 • Populasyon Biyolojisi

 • Evrim

 • Temel Bilimler