Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Academic Leadership in the Post-Covid Era for Research and Teaching Practices

The 5th International Higher Education Studies Conference, 14 - 16 October 2021, pp.39-42 Creative Commons License Sustainable Development

Yükseköğretimde Temel Bilim ve Mühendislik Alanlarında Kadın Öğrenci Deneyimleri

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.62-63

STEM Uygulamaları ve Eğitim Yönetimi

XIV Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.1069-1072 Sustainable Development

Perspective of Academics on the Impact of Academic Practice

The 4th International Higher Education Studies Conference, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 October 2019