Araştırma Alanları

  • Matematik

  • Dinamik Sistemler ve Ergodik Kuramı

  • Genel Cebirsel Sistemler

  • Genel Topoloji

  • Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık

  • Temel Bilimler