Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Blockchain-Based Decentralized Security Architecture for IoT

Third International Conference on Internet of Things, Held as Part of the Services Conference Federation, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 30 Haziran 2018, ss.3-18 identifier