Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Female Personnel Employment at the Ottoman Customs: Women Customs Guards (1901-1908)

BELLETEN, cilt.79, sa.286, ss.1003-1045, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sweatshops in the silk industry of the Bursa region and the workers' strikes in 1910

TURKISH HISTORICAL REVIEW, cilt.4, sa.1, ss.26-56, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

"Not one of them ever came back": What happened to the 1/5 Norfolk Battalion on August 12, 1915 at Gallipoli?

JOURNAL OF MILITARY HISTORY, cilt.66, sa.2, ss.389-406, 2002 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı İmparatorluğu ve Savaş

Felsefe Yazın, ss.35-40, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Web-based History Education in Turkey”

Journal of the Association for History and Computing, cilt.4, sa.3, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1 Mayıs İşçi Bayramı Vesilesiyle İşçi Tarihi Çalışmalarına Bir Bakış

Tarih ve Toplum, ss.41-43, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale Savaşı nın İlk Evresinde İzmir Basını 2 Ağustos 1914 8 Mart 1915

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.1-17, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İSMET İNÖNÜ’YE HİTABEN YAZILIP KİTAPLAŞMIŞ AÇIK MEKTUPLAR

ULUSAL KAHRAMAN, DEVLET ADAMI: İSMET İNÖNÜ SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.45-69

OTTOMAN YET NOT OTTOMANIZED? THE BRITISH CHURCHILL FAMILY

3rd European Convention on Turkic, Ottoman Turkish Studies, Bamberg, Almanya, 19 - 21 Eylül 2018

World War I Ephemera: Propaganda Posters and Leaflets

Permanent Impact of Transient Documents: 1st International Ephemera Studies Symposium, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018

“THE LEVANTINES AND THEIR LEGACY IN THE OTTOMAN NEWSPAPER PRESS: A CASE STUDY ABOUT WILLIAM NOSWORTHY CHURCHILL”

2nd International Conference The Levant and Europe: Shipping and TradeNetworks of People and Knowledge, Londrina, Brezilya, 2 - 04 Kasım 2016

Women Guards at the Service of the Ottoman Customs

the 20th Conference of the International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies, 27 Haziran - 01 Temmuz 2012

BRITISH WAR PROPAGANDA USED DURING THE GALLIPOLI CAMPAIGNS

International Workshop-The First World War in Eurasia, Ankara, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2014

Arşiv ve Alternatif Kaynaklardan Osmanlı Kadın İşçi Hareketlerini Çalışmak

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2013

The Role and Contributions of the Balkan Turks in the Foundation of the Turkish Republic

The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013

Unconscious Pioneers in Female Emancipation: Ottoman Working Women in the Late Ottoman Empire

The Ottoman Women: a Comparative Perspective organized by Skilliter Center for Ottoman Studies, Cambridge, Kanada, 29 Haziran - 02 Temmuz 2011

The 1848 Revolution, Refugees and the Young Ottomans

1848: The Year the World Turned, Preston, İngiltere, 23 Haziran 2005

Ottoman Labor Battalions Established during the World War I

the 16th CIEPO Conference, Warşova, Polonya, 14 - 19 Haziran 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

İsmet İnönü’ye Hitaben Yazılıp Kitaplaşmış Açık Mektuplar

Ulusal Kahraman Devlet Adamı İsmet İnönü Sempozyumu Bildirileri, Engin Berber, Editör, Konak Belediyesi, İzmir, ss.45-69, 2019

1919 ve Yeniden Şekillenen Dünya Siyaseti

Milli Mücadele’nin Başlangıcının 100.Yıldönümünde 1919, Bozkurt, İbrahim Umut Karabulut, Editör, Nobel, Ankara, ss.33-57, 2019

The Impact of European Revolutions on the Ottoman Empire

The Consortium on Revolutionary Europe 1750-1850, Selected Papers 2004, Schneid, Frederick C., Editör, High Point University, North-Carolina, ss.92-103, 2008

Ereğli Kömür Havzası’nda Bir Baskın ve Etkileri

Osmanlı nın Peşinde Bir Yaşam Suraiya Faroqhi ye Armağan, Yıldırım, Onur, Editör, İmge Kitabevi, İstanbul, ss.271-326, 2008

Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde Osmanlı Aydınları ve Alfabe Meselesi

80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslararası Sempozyumu, Baran, Tülay Alim, Editör, Yeditepe Üniversiyesi Yayınları, İstanbul, ss.9-22, 2008

Çanakkale Muharebeleri ve Kralın Kayıp Adamları

Çanakkale Savaşı ve Tarihi, Vol.I, Yumuşak, İbrahim Güran, Editör, Kültür AŞ. Yayınları, İstanbul, ss.83-93, 2006

Nutuklarıyla Mustafa Kemal Atatürk ve Jawaharlal Nehru

70. Yılında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Atatürk’ün Büyük Nutuk’u ve Dönemi, Kundakçı, Gül E., Editör, ODTÜ, Ankara, ss.63-79, 1999

İzmir Basını’nda Çanakkale Muharebeleri ve Cephe Gerisi

Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye, , Editör, T.C. Genelkurmay Yayınları, Ankara, ss.423-437, 1997

Ansiklopedide Bölümler

The Encyclopaedia of Islam Three

Brill, Leiden , ss.70-72, 2016

The Encyclopaedia of Islam Three

Brill, Leiden , ss.83-84, 2015

The Turks

Yeni Türkiye Yayınları, ss., 2002

The Turks

Yeni Türkiye Yayınları, ss., 2002

The Turks

Yeni Türkiye Yayınları, ss., 2002

The Turks

Yeni Türkiye Yayınları, ss., 2002

The Turks

Yeni Türkiye Yayınları, ss., 2002