Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Osmanlı İmparatorluğu ve Savaş

Felsefe Yazın, pp.35-40, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

“Web-based History Education in Turkey”

Journal of the Association for History and Computing, vol.4, no.3, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Çanakkale Savaşı nın İlk Evresinde İzmir Basını 2 Ağustos 1914 8 Mart 1915

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, pp.1-17, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İSMET İNÖNÜ’YE HİTABEN YAZILIP KİTAPLAŞMIŞ AÇIK MEKTUPLAR

ULUSAL KAHRAMAN, DEVLET ADAMI: İSMET İNÖNÜ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 25 October 2018, pp.45-69

OTTOMAN YET NOT OTTOMANIZED? THE BRITISH CHURCHILL FAMILY

3rd European Convention on Turkic, Ottoman Turkish Studies, Bamberg, Germany, 19 - 21 September 2018

World War I Ephemera: Propaganda Posters and Leaflets

Permanent Impact of Transient Documents: 1st International Ephemera Studies Symposium, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2018

“THE LEVANTINES AND THEIR LEGACY IN THE OTTOMAN NEWSPAPER PRESS: A CASE STUDY ABOUT WILLIAM NOSWORTHY CHURCHILL”

2nd International Conference The Levant and Europe: Shipping and TradeNetworks of People and Knowledge, Londrina, Brazil, 2 - 04 November 2016

Women Guards at the Service of the Ottoman Customs

the 20th Conference of the International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies, 27 June - 01 July 2012 Sustainable Development

BRITISH WAR PROPAGANDA USED DURING THE GALLIPOLI CAMPAIGNS

International Workshop-The First World War in Eurasia, Ankara, Turkey, 31 October - 01 November 2014

Arşiv ve Alternatif Kaynaklardan Osmanlı Kadın İşçi Hareketlerini Çalışmak

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2013

The Role and Contributions of the Balkan Turks in the Foundation of the Turkish Republic

The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances, Ankara, Turkey, 23 - 24 May 2013

Unconscious Pioneers in Female Emancipation: Ottoman Working Women in the Late Ottoman Empire

The Ottoman Women: a Comparative Perspective organized by Skilliter Center for Ottoman Studies, Cambridge, Canada, 29 June - 02 July 2011 Sustainable Development

The 1848 Revolution, Refugees and the Young Ottomans

1848: The Year the World Turned, Preston, United Kingdom, 23 June 2005 Sustainable Development

Ottoman Labor Battalions Established during the World War I

the 16th CIEPO Conference, Warşova, Poland, 14 - 19 June 2004

Books & Book Chapters

Osmanlı Gümrüklerinde 19. Yüzyıl Son Döneminde Yapılan Reformlar ve Yabancı Uzmanlar

in: XVIII. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler (III. Cilt), Semiha NURDAN – Muhammed ÖZLER, Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.173-211, 2022 Creative Commons License

İsmet İnönü’ye Hitaben Yazılıp Kitaplaşmış Açık Mektuplar

in: Ulusal Kahraman Devlet Adamı İsmet İnönü Sempozyumu Bildirileri, Engin Berber, Editor, Konak Belediyesi, İzmir, pp.45-69, 2019

1919 ve Yeniden Şekillenen Dünya Siyaseti

in: Milli Mücadele’nin Başlangıcının 100.Yıldönümünde 1919, Bozkurt, İbrahim Umut Karabulut, Editor, Nobel, Ankara, pp.33-57, 2019

Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde Osmanlı Aydınları ve Alfabe Meselesi

in: 80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslararası Sempozyumu, Baran, Tülay Alim, Editor, Yeditepe Üniversiyesi Yayınları, İstanbul, pp.9-22, 2008

Ereğli Kömür Havzası’nda Bir Baskın ve Etkileri

in: Osmanlı nın Peşinde Bir Yaşam Suraiya Faroqhi ye Armağan, Yıldırım, Onur, Editor, İmge Kitabevi, İstanbul, pp.271-326, 2008

The Impact of European Revolutions on the Ottoman Empire

in: The Consortium on Revolutionary Europe 1750-1850, Selected Papers 2004, Schneid, Frederick C., Editor, High Point University, North-Carolina, pp.92-103, 2008

Çanakkale Muharebeleri ve Kralın Kayıp Adamları

in: Çanakkale Savaşı ve Tarihi, Vol.I, Yumuşak, İbrahim Güran, Editor, Kültür AŞ. Yayınları, İstanbul, pp.83-93, 2006

Nutuklarıyla Mustafa Kemal Atatürk ve Jawaharlal Nehru

in: 70. Yılında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Atatürk’ün Büyük Nutuk’u ve Dönemi, Kundakçı, Gül E., Editor, ODTÜ, Ankara, pp.63-79, 1999

İzmir Basını’nda Çanakkale Muharebeleri ve Cephe Gerisi

in: Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye, , Editor, T.C. Genelkurmay Yayınları, Ankara, pp.423-437, 1997

Episodes in the Encyclopedia

The Encyclopaedia of Islam Three

Brill, Leiden , pp.70-72, 2016

The Encyclopaedia of Islam Three

Brill, Leiden , pp.83-84, 2015

The Turks

Yeni Türkiye Yayınları, pp., 2002

The Turks

Yeni Türkiye Yayınları, pp., 2002

The Turks

Yeni Türkiye Yayınları, pp., 2002

The Turks

Yeni Türkiye Yayınları, pp., 2002

The Turks

Yeni Türkiye Yayınları, pp., 2002