Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2015 - 2017 Doç.Dr.

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2012 - 2015 Yrd.Doç.Dr.

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2018 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2012 - Devam Ediyor Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2012 - Devam Ediyor Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı

 • 2012 - Devam Ediyor Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı

 • 2019 - 2019 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2018 - 2018 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2016 - 2018 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2016 - 2018 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı

 • 2015 - 2018 Anabilim Dalı Yürütme Komitesi Üyesi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı

 • 2012 - 2018 Anabilim Dalı Yürütme Komitesi Üyesi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı

 • 2017 - 2017 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2013 - 2016 Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı

Verdiği Dersler

 • Lisans Environmental Microbiology

 • Lisans Molecular Tools in Environmental Engineering

 • Yüksek Lisans Environmental Biotechnology

 • Yüksek Lisans Environmental Applications of Biomolecular Engineering

Yönetilen Tezler

Tasarladığı Dersler

 • Yüksek Lisans Biyomoleküler Mühendisliğin Çevre Uygulamaları

 • Lisans Çevre Mühendisliğinde Moleküler Araçlar