Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deep CNN Prior Based Image Reconstruction for Multispectral Imaging

28th Signal Processing and Communications Applications Conference, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2020