Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 22. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 22. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 21st International Congress of the Association Internationale pour l'Histoire du Verre

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Çanakkale, Türkiye

 • 2018 Understanding Transformations Exploring the Middle Black Sea Region and Northern Central Anatolia in Antiquity

  Çalışma Grubu

  Çorum, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1