Duyurular & Dokümanlar

İYTE Optik ve Fotonik Topluluğu Light Point E-Konferansı
Sunum
8.09.2020

Youtube üzerinden yayın.

Nano-Optik Ve Uygulamaları
Sunum
16.05.2020

Youtube Gelecek Bilimde söyleşisi

Nanoscale Laser Direct Processing of Semiconductor Surfaces
Sunum
12.11.2019

Youtube'da yayınlanan fotonik tanıtım konuşması.

Ders Dökümanları