Announcements & Documents

İYTE Optik ve Fotonik Topluluğu Light Point E-Konferansı
Presentation
9/8/2020

Youtube üzerinden yayın.

Nano-Optik Ve Uygulamaları
Presentation
5/16/2020

Youtube Gelecek Bilimde söyleşisi

Nanoscale Laser Direct Processing of Semiconductor Surfaces
Presentation
11/12/2019

Youtube'da yayınlanan fotonik tanıtım konuşması.

Lesson Materiels