Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Heuristic for Resource-Constrained Multi-ProjectDiscrete Time-Cost Trade-Off Problem

International Project and Construction Management Conference, IPCMC 2018, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Kasım 2018