Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diplomasi Dili Olarak Türkçe: Kırım Diplomatik Yarlıkları

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, sa.13, ss.382-400, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Oğuzcanın Kuzey Sınırları: Kırım Yarlıklarında Oğuzca Öğeler

Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri - V. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.69-88

Yarlıkların Kırım Hanlığı’nın Yönetim Yapısına İlişkin Sözvarlığı

IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 22 - 24 Aralık 2011, cilt.2, ss.253-264

Turfan Uygurlarından Kalan Bir Belge Tanıklığında Uygurlarda Evlat Edinme Geleneği

III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi-TUDOK, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2010, cilt.2, ss.909-917

Kitap & Kitap Bölümleri

Nazmi Bilgin

Kendi Anlatımlarıyla Duayen Gazeteciler 2, Süleyman Coşkun, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.276-295, 2004