Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Turkish As A Diplomatic Language: Crimean Diplomatic Yarliqs

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, no.13, pp.382-400, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oğuzcanın Kuzey Sınırları: Kırım Yarlıklarında Oğuzca Öğeler

Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri - V. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.69-88 Creative Commons License

Yarlıkların Kırım Hanlığı’nın Yönetim Yapısına İlişkin Sözvarlığı

IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 24 December 2011, vol.2, pp.253-264 Creative Commons License

Turfan Uygurlarından Kalan Bir Belge Tanıklığında Uygurlarda Evlat Edinme Geleneği

III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi-TUDOK, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2010, vol.2, pp.909-917 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Nazmi Bilgin

in: Kendi Anlatımlarıyla Duayen Gazeteciler 2, Süleyman Coşkun, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.276-295, 2004 Creative Commons License