Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Nation-State Building in Kyrgyzstan and Transition to the Parliamentary System

PARLIAMENTARY AFFAIRS, vol.67, no.2, pp.391-414, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

THE IDENTITY OF NATIONS

ETHNIC AND RACIAL STUDIES, vol.32, no.3, pp.575-576, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Crimean Tatars return home: Identity and cultural revival

JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES, vol.33, pp.113-128, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sovyet Sonrası Kazakistan’da Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm: Kısa Bir Değerlendirme

Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı I, pp.1009-1016, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ahıska Türklerinin Dünü Bugünü ve Yarını

Yeni Türkiye Dergisi- Türk Dünyası Özel Sayısı II, pp.2665-2674, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ahıska Türkleri nin Gürcistan a Dönüşü

ASAM Bakış, 2008 (Other Refereed National Journals)

Ahıska Türklerinin Gürcistan’a Dönüş Sürecinde Son Durum

Strateji Analiz-ASAM, vol.7, pp.53-58, 2006 (Other Refereed National Journals)

Stratejik Analiz Dergisi

Ahıska Türklerinin Gürcistan'a Dönüş Sürecinde Son Durum, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kırım Tatarlarının Ana Vatana dönüşü ve kültürel canlanma sürecinde dil ve eğitim

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.107-122, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The role of language in the formation of Turkish national identity and Turkishness

Nationalism and Ethnic Politics, vol.10, no.1, pp.415-432, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Creating Recreating and Redefining Ethnic İdentity Ahıska Meskhetian Turks in Soviet and Post Soviet Contexts

Central Asian Survey, vol.21, no.2, pp.185-197, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Meskhetian Ahıska Turks Source of Conflict in the Caucasus

International Journal of Human Rights, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Deported Nationality The Ahıska Turks

Perceptions, vol.3, no.4, pp.105-114, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Azerbaycan’daki Ahıska Türkleri : Gürcistan’a Dönüş Mümkün mü?

Ümummilli lider Heydər əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümüne həsr edilmiş “Milli-mənəvi dəyərlər: ənənə və müasirlik” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransı, 1 - 02 May 2018

Ahıska Türkleri: Küresel Dinamikler Işığında Göç, Kimlik ve Ulusötesicilik-2

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.2, pp.299-303

Ahıska Türkleri: Küresel Dinamikler Işığında Göç, Kimlik ve Ulusötesicilik-1

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.299-303

Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla Gürcistan Müslümanları Din Kültür Kimlik Siyaset

Gürcistan'da İslamiyet'in Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2016

Books & Book Chapters

TURKISH-UKRAINIAN RELATIONS THROUGHOUT HISTORY: CONTINUITIES AND STRATEGIC REQUIREMENTS

in: 25 Years of Turkey-Ukraine Diplomatic Relations: AVİM Conference Book 5 Regional Developments and Prospects for Enhanced Cooperation, Turgut Kerem Tuncel,Ayşegül Aydıngün, Editor, AVIM, Ankara, pp.13-34, 2018 Creative Commons License

Gürcistan'da Din, Kimlik ve Müslüman Topluluklar

in: Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Aydıngün Ayşegül, Asker Ali, Şir Aslan YAvuz, Editor, Terazi, Ankara, pp.1-21, 2016

Etnik Bir Demokraside Müslüman Azınlık Olmak: Yeni Başlangıçlar Mümkün mü?

in: Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Aydıngün Ayşegül, Asker Ali, Şİr Aslan Yavuz, Editor, Terazi, Ankara, pp.405-424, 2016

Pankisi Vadisi'nde Kistler: Selefilik, Gelenekselcilik, Kimlik ve Siyaset

in: Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Aydıngün Ayşegül, Asker Ali, Şir Aslan Yavuz, Editor, Terazi, Ankara, pp.347-370, 2016

Yeni Başlangıçlara Doğru

in: Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri - Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler, Aydıngün, Ayşegül Balım, Çiğdem, Editor, AKM, Ankara, pp.619-654, 2012

“Giriş”

in: Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri - Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler, Aydıngün, Ayşegül Balım, Çiğdem, Editor, AKM, Ankara, pp.1-15, 2012

State Symbols and National Identity Construction in Kazakhstan

in: The Past as Resource in the Turkic Speaking World,, Ildiko Beller-Hann, Editor, Ergon Verlag, Wünzburg, pp.139-158, 2008

Resettlement and Belonging among Cultural and Ethnic Kin: Meskhetian Turks in Turkey

in: The Meskhetain Turks at a Crossroads Integration Repatriation or Ressetllement, Trier T Khanzin A, Editor, ECMI, Berlin, pp.340-377, 2007 Creative Commons License

Dil ve Grup Kimliği: Ahıska Türkleri

in: Günümüz Dilbilim Çalışmaları, Kıran, A. E. vd., Editor, Multilingual, İstanbul, pp.236-244, 2003