Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2018 - Devam Ediyor Yüksek Lisans

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

  • 2012 - 2018 Lisans Çift Anadal

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

  • 2012 - 2017 Lisans

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye