Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi Dr.

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü