Education Information

Education Information

 • 2010 - Continues Doctorate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2008 Postgraduate

  Farklı sosyometrik statüdeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English