Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Two-level finite element method with a stabilizing subgrid for the incompressible MHD equations

INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS, cilt.62, ss.188-210, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Two-level finite element method with a stabilizing subgrid for the incompressible Navier-Stokes equations

INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS, cilt.58, ss.551-572, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilişim ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Bilgi Üzerindeki Etkileri

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, RESSCONGRESS, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.717-718

İnsan-Doğa İlişkisinin Gelişimi ve Çevre Sorunlarındaki Rolü / Development of Human-Nature Relationship and Its Role in Environmental Issues

XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation//XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.311

Environmental Right within the Context of Human Rights: To What Extent does Environmental Right Serve to Environment

4th International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2017, ss.66

Etik ve Estetik İlişkisi Üstüne

2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.536

On the role of intrinsic value in terms of environmental education

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.1087-1091 identifier

An Investigation on Conceptions of Freedom and Right

International Congress on Intercultural Dialogue and Education: Human Beings, Society, Intercultural Dialogue and Education at the Beginnings of the 21st Century, 8 - 11 Ekim 2009, ss.18

Solution of Navier-Stokes Equations Using FEM with Stabilizing Subgrid

8th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications (ENUMATH 2009), Uppsala, İsveç, 29 Haziran - 03 Temmuz 2009, ss.875-882 identifier

İnternet’in Sebep Olduğu Etik Sorunlar

II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Türkiye, 16 Ağustos - 18 Ekim 2006, ss.196-201

Kitap & Kitap Bölümleri

POSTMODERN FELSEFE (BÜYÜK ANLATILAR ÇAĞI KAPANDI MI?)

FELSEFEYE GİRİŞ (TEMEL PROBLEMATİKLERE SİSTEMATİK YAKLAŞIM), MURAT ARICI, YURDAGÜL ADANALI, Editör, NOBEL YAYINLARI, Ankara, ss.430-455, 2019