Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Two-level finite element method with a stabilizing subgrid for the incompressible MHD equations

INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS, vol.62, no.2, pp.188-210, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Two-level finite element method with a stabilizing subgrid for the incompressible Navier-Stokes equations

INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS, vol.58, no.5, pp.551-572, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilişim ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Bilgi Üzerindeki Etkileri

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, RESSCONGRESS, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.717-718

İnsan-Doğa İlişkisinin Gelişimi ve Çevre Sorunlarındaki Rolü / Development of Human-Nature Relationship and Its Role in Environmental Issues

XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation//XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.311

Environmental Right within the Context of Human Rights: To What Extent does Environmental Right Serve to Environment

4th International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017, pp.66

Etik ve Estetik İlişkisi Üstüne

2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.536

On the role of intrinsic value in terms of environmental education

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.1087-1091 Sustainable Development identifier

An Investigation on Conceptions of Freedom and Right

International Congress on Intercultural Dialogue and Education: Human Beings, Society, Intercultural Dialogue and Education at the Beginnings of the 21st Century, 8 - 11 October 2009, pp.18

İnternet’in Sebep Olduğu Etik Sorunlar

II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Turkey, 16 August - 18 October 2006, pp.196-201

Books & Book Chapters

POSTMODERN FELSEFE (BÜYÜK ANLATILAR ÇAĞI KAPANDI MI?)

in: FELSEFEYE GİRİŞ (TEMEL PROBLEMATİKLERE SİSTEMATİK YAKLAŞIM), MURAT ARICI, YURDAGÜL ADANALI, Editor, NOBEL YAYINLARI, Ankara, pp.430-455, 2019