Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Utilization of Optical Fiber System for Mass Movement Monitoring

Disaster Science and Engineering, cilt.2, ss.19-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

APPLICATION OF A LANDSLIDE MONITORING SYSTEM TO AN EARTHQUAKE PRONE REGION BY USING OPTICAL FIBER TECHNOLOGY

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (5. ICEES), Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019

An Optical Fiber Early Warning System for Monitoring Mass Movements and for Assessing the Effect of the Triggering Factors

ENGGEO’2019: National Symposium on Engineering Geology and Geotechnics, Denizli, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

An Optical Fiber Based Early Warning System for Large Landslides

European Geosciences Union General Assembly (EGU), Viyana, Avusturya, 7 - 12 Nisan 2019

FİBER OPTİK TABANLI HEYELAN İZLEME VE ERKEN UYARI SİSTEMİ

2. Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018

Evaluation of the complex kinematic failure mechanisms along Mudurnu Valley, Bolu, Turkey through the utilization of UAV

2nd International Discrete Fracture Network Engineering Conference, DFNE 2018, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 22 Haziran 2018 identifier

A UAV Supported Evaluation of the Complex Kinematic Failures for the Discontinuous Rock Mass Slopes of Mudurnu Valley

2nd International Syposium on Natural Hazards and Disaster Management (ISHAD2018), 4 - 06 Mayıs 2018

Evaluating modes of failure zones of the rock masses along Mudurnu Valley (Turkey) by using a unmanned aerial vehicle

European Geosciences Union General Assembly (EGU), Vienna, Avusturya, 8 - 13 Nisan 2018, ss.13370

Heyelan Hareketlerinin Fiber Optik Sistemlerle İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

7. Uluslararası Katılımlı Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017

Monitoring Bahçecik landslide in Kocaeli using optical fibers

7th Conference of Croatian Geotechnical Society with International Participation, Varazhdin, Hırvatistan, 10 - 12 Kasım 2016

KÜTLE HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE FİBER OPTİK SİSTEMLERİN KULLANIMI

Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016

Slope movement monitoring with optical fiber technology

ISRM Regional Symposium, EUROCK 2015, Salzburg, Avusturya, 7 - 10 Ekim 2015, ss.419-424 identifier

Optical Fiber Technology to Monitor Slope Movement

12th International IAEG Congress, Torino, İtalya, 15 - 19 Eylül 2014, ss.1425-1429 identifier